FR NL EN

IFAPME Greenwall – Gembloux

Winnaar van de wedstrijd project

« Bâtiment Exemplaire Wallonie 2014 ».

Het betreft het ontwerp en de bouw van een nieuw opleidingscentum volgens duurzame bouwtechnieken die voldoet aan de passief-standaard.

Het gebouw is onderverdeeld in administratieve kantoren; opleidingsruimtes en een auditorium voor 200 plaatsen; een demonstratiezaal ; een archiefruimte; een lokaal voor de microwarmtekrachtkoppeling; twee regelings-laboratoria; een biomassa-zone; een lokaal voor de warmterecuperatiekanalen.

De opdracht van het studiebureau focust zich op de energetische studies en de speciale technieken.

  • Niveau K : K15
  • Ew administratief : Ew35
  • Ew hall : Ew26
  • NEB : 18Kwh/m2/an
  • NER : 25Kwh/m2/an
  • Hernieuwbare energie : 49Kwp fotovoltaïsche panelen, 35% hernieuwbare energie

 

De criteria van duurzame bouwmethodes tijdens deze studies waren de beperking van de milieu-impact van de gekozen materialen; de evolutie van de structuur; en energetische enveloppe; de waterbehandeling; het onderhoud; het comfort (bescherming tegen oververhitting); het natuurlijk daglicht; het akoestisch comfort; de gebruiksvriendelijkheid van het gebouw; de esthetica; de onderlinge coherentie van de installateurs tussen de intenties van de architecturale keuzes en de duurzame bouwmethodes; de verantwoording en de transparantie van het bouwbudget voor de ontwikkeling van het project zoals voorgelegd door de inschrijver.

 

De verwarming van het gebouw gebeurt door middel van een geothermische warmtepomp die geoptimaliseerd werd op

technische en economisch gebied om 80% van de vraag te kunnen dekken.

Het verschil van de energievraag voor de warmwaterproductie wordt gedekt door een gascondensatieketel.

 

Om de oververhitting te voorkomen werd een vaste en mobiel zonnewering voorzien en werden de interne winsten van verlichting aangepast aan een geoptimaliseerde ventilatie met geothermische koeling.
Specifieke studie van de kwaliteit van de natuurlijke en kunstmatige verlichting

 

Voornaamste toegepaste installaties

Geothermische warmtepomp 30 kW; geocooling 18 kW; bijkomende gascondensatieketel 65 kW; warmteterugwinventilatiegroep met hoogrendementsrecuperatie >80 %; GBS en monitoring van het gebouw; LED-verlichting met bediening van de verlichting door aanwezigheidsdetectie en lichtsterktebediening in functie van de natuurlijke lichtinval; toegangs- en inbraakcontrole; branddetectie; datanetwerk cat.6; regenwaterrecuperatie.

 

Bouwheer

IFAPME

Architect

R2D2 Architecture

Aannemers

Strabag – Lixon

Bedrag werken

5 000 000 €

Oplevering in 2016
Oppervlakte

5.205 m²

pirnay engineering mentions légales
© www.orangebleu.be