FR NL EN

Vandaag telt de Groupe Pirnay, die werd opgericht door Marcel Pirnay in 1968, meer dan dertig medewerkers. Het is een studiebureau op het gebied van stabiliteit, burgerlijke bouwkunde en speciale technieken en optimalisatie van energie bouwen op mensenmaat, dat een langdurige ervaring geniet en geleid wordt door een gecoördineerd management en dat uitmuntendheid op de Belgische en internationale markt nastreeft. Wij voeren uitsluitend opdrachten in de engineeringsector uit.

De Groep omvat twee onderling afhankelijke juridische structuren: het bureau Pirnay NV, dat als eerste werd opgericht en het bureau Poly-Tech Engineering BVBA

De activiteiten van de firma’s Pirnay berusten op een pool van ervaren ingenieurs en technici met het oog op het uitvoeren van globale stabiliteitsstudies, namelijk structuurberekeningen, burgerlijke bouwkunde en geotechnieken. De firma Pirnay is actief in Wallonië en Noord-Frankrijk maar legt ook haar activiteiten en inspanningen toe op prospecten en projecten in Brussel en Vlaanderen.

De firma Poly-Tech Engineering BVBA legt de nadruk op een multidisciplinaire aanpak met de studie van alle technische installaties in allerlei soorten gebouwen, HVAC, elektriciteit, sanitair, branddetectie, toegangscontrole, inbraak en hijswerktuigen in Wallonië en Brussel. Bovendien is de “energie-dimensie” is niet ver achter. Audits, haalbaarheidsstudies en missies PEB worden afzonderlijk uitgevoerd of beter nog, samen met de opdrachten van speciale technieken. Op dat gebied gaf Poly-Tech Engineering het goede voorbeeld, vooreerst als stichtend lid van het zeer officiële “Passiefhuis-Platform”, vervolgens door het toepassen van alle maatregelen, overwegingen en technieken van de “passiefhuisstandaard” op zijn eigen woon- en kantoorstructuur in Villers-lez-Heest. Andere “passieve” bouwwerken staan momenteel in de steigers, het ene al verder gevorderd dan het andere, zoals de school “Les Trèfles” in Anderlecht, en het opleidingscentrum IFAPME te Bergen, de zetel van de CCS te Jemappes en het gebouw Greenwall te Gembloux.

De kwaliteitsservice, de beschikbaarheid en het reactievermogen van onze teams zijn ongetwijfeld de belangrijkste factoren die de werkwijze van de Groep kenmerken. De tevredenheid van onze klanten is onze hoofdbetrachting. Het gebruik van dashboards en kwaliteitscontroles, zowel intern als “klant”-georiënteerd, stelt ons in staat de doeltreffendheid van het systeem te meten en te
verhogen. Het bekomen van het “COQUAL”-certificaat uitgereikt door de vzw “Construction de Qualité” in 2010 illustreert onze stapsgewijze kwaliteitsgerichte aanpak.

Vandaag biedt dit systeem de groepsentiteiten de mogelijkheid om beter samen te werken in projecten van uiteenlopende complexiteit en omvang. Of het nu gaat om woonblokken, kantoorgebouwen of handelszaken, gebouwen voor dienstgebruik, industriële gebouwen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, spoorweginfrastructuren, wegen, tunnels, bruggen, de renovatie van oude of geklasseerde gebouwen, wij werken zo nauw mogelijk samen met onze partners architecten, promotoren, industriëlen en overheidsinstellingen. Die partnerships nemen de vorm aan van onderaanneming, medeaanneming, bouwteams of PPS, in functie van de aard en behoeften van het project.

Onze groep verdedigt een langetermijnvisie op basis van de verbintenissen en het vertrouwen die onze partners in ons stellen.

pirnay engineering mentions légales
© www.orangebleu.be